Cách gõ, viết m² m³ mét vuông, mét khối trong word, excel, powerpoint

Cách gõ ký hiệu mét vuông, mét khối (m² m³) trong word, excel thực hiện như thế nào? Cách ghi, gõ m2 trong word, excel? Viết m2 m3 trong word, excel, web như thế nào? Cùng tìm hiểu cách ghi các ký tự mũ trong các trình soạn thảo

Cách 1: Viết m2 m3 bằng các phím ký tự đặc biệt, tuy nhiên chỉ dành cho laptop, máy tính có bàn phím sô bên phải. Nếu laptop 14′ thường không có bàn phím số riêng sẽ không sử dụng được cách này nhé:
– Gõ mét vuông m²: Alt+0178
– Gõ mét khối m³: Alt+0179.

Cách 2: Copy m², m³ và dán vào word, excel là xong

Cách 3: Dùng kiểu đánh chỉ số, có thể gõ nhiều chỉ số khác nhau chứ không chỉ riêng m2, m3

Với Word: nhấn tổ hợp phim “Ctrl” + “Shift” + “+“, con trỏ chuột sẽ hiển thị phía trên và nhấn 2, 3 hoặc tùy số mũ bạn muốn gõ

Với Excel: thì gõ m2, m3 ra, sau đó tô đen số 2 hoặc số 3, click chuột phải chọn Format Cell –> Đánh dấu check vào phần Superscript

Cách gõ m² m³ trong excel

Như vậy là xong!