Kodi Youtube

Cài đặt Addon Youtube trên Kodi

Truy cập Kodi > Add-ons > Install from repository > Kodi Add-on repository > Video Add-on > YouTube và chọn Install. Sau khi cài đặt xong, ra màn hình chính của Kodi các bạn có thể thấy Addon Youtube đã được cài.

Đăng nhập Youtube trên Kodi

Nếu sau khi cài Addon Youtube mà đăng nhập luôn sẽ có lỗi. Vì vậy, để đăng nhập Youtube trên Kodi sẽ cần tạo API của Youtube trước khi đăng nhập. Cách thức như sau:

Bước 1: Truy cập https://console.developers.google.com/ sau đó chọn tài khoản rồi Creat Project (có thể sử dụng google dịch vì giao diện mặc định là tiếng Pháp). Đặt tên Project rồi chọn Creat để tạo Project cho Kodi.
Bước 2: Sau khi tạo Project thì chọn Activate API and Services rồi tìm Youtube Data API v3 chon Enable.
Bước 3: Vào Youtube Data API v3 chọn Creat Credentials tạo API KeysOAuth 2.0 client IDs (tại phần Kind chọn TV input and limited) và gửi chờ Google xác minh.

Kiểm tra tại phần OAuthe Consent Screen, nếu ứng dụng được xác minh vào Kodi Youtube > Sign In màn hình yêu cầu đăng nhập vào google.com/device và nhập mã. Đối với App thường sẽ phải nhập 2 lần và chọn không an toàn để đăng nhập.

Xem Youtube chất lượng cao trên Kodi

Nếu đăng nhập bình thường việc xem Youtube chỉ ở mức 720p. Để xem chất lượng cao hơn (1080p, 4K, 8K) các cài Addon Inputstream Adaptive tại Addon > Install from repository > Kodi add-on repository > VideoPlayer InputStream.

Sau khi cài xong vào Settings của Youtube tại MPEG-DASH tích MPEG-DASH. Tại phần Config Inputstream Adaptive phần Min. Bandwidth đặt giá trị: 10000000 (10 triệu) và tích chọn vào mục Ignore Display Resolution. Quay lại phần MPEG-DASH mở Use for Videos và chọn Video Quality 1440p.

Nếu thiết bị của bạn chỉ xem được video 1080p thì chọn vào mục Adaptive (MP4/H264) hoặc bấm vào mũi tên và chọn 1080p. Xem video 4K: có thể chọn mục Adaptive (WEBM/VP9) và tích HDR nếu TV, màn hình có hỗ trợ HDR. Không phải thiết bị nào cũng xem mượt video 4K nên nếu bạn để mặc định là Adaptive(WEBM/VP9) thì có thể làm treo Kodi khi mở video.