Giới thiệu Sticky Note nên dùng

Google Keep

Google Keep là Note do Google thực hiện có thể sử dụng trên trình duyệt và điện thoại. Tuy nhiên, điểm khó chịu là Google Keep không hỗ trợ dùng trực tiếp trên PC như một số chương trình khác

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote là ghi chú do Microsoft thực hiện thường đi kèm theo bộ Office dùng để ghi chép thông tin và hỗ trợ làm việc nhóm với nhiều người dùng. Đáng lưu ý, Microsoft OneNote có thể dùng trên cả trình duyệt, điện thoại và Sticky trên màn hình máy tính.

Giao diện OneNote (Office 2016)

Với Microsoft OneNote việc ghi chú được chia phân cấp như sau: NoteBook > Section > Note

– NoteBook là cấp cao nhất, giống như là Sổ tay của bạn
– Section giống như từng trang giấy bạn viết
– Note là nội dung bạn viết trên trang giấy đó

Do vậy, khi dùng bạn cần lưu ý khi sử dụng các phần này, hiện tại chỉ có thể chia sẻ NoteBook chứ chưa thể chia sẻ từng Section hay Note. Ngoài ra còn có Sticky Notes để ghi chú trực tiếp trên màn hình PC và điện thoại

Cài Micosoft Sticky Notes trên MS Store
Sticky Notes trên màn hình Windows

Đặc biệt, tính năng Sticky Notes hiện nay đa số các phần mềm StickyNotes đều không có. Chia sẻ Sticky Notes với OneNote. Để Share OneNote các bạn có thể bấm Share như hình hoặc tạo Link

Share OneNote cho tài khoản khác
Share OneNote bằng cách share link