Cách gộp hai cột họ và tên trong excel

Làm thế nào để gộp 2 cột trong excel lại với nhau? Cách gộp các trường họ và tên trong excel? Cách nối hai nội dung trong excel như thế nào? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách ghép hai cột trong excel như hình dưới đây

Gộp nội dung họ và tên trong excel

Cách 1: Gộp nhiều cột excel bằng “toán tử &”

Dạng công thức =A1& ” “&B1&” “&C1 theo đó kết quả sẽ hiển thị là gồm các chữ trong các ô A1, B1, C1 nối với nhau. Lưu ý phần ” ” chính là dấu cách nếu không các chữ sẽ ghi liền dạng NGUYỄNVĂNA

Cách 2: Dùng hàm CONCATENATE để gộp các ô, cột với nhau

Dạng công thức =concatenete(A1,” “,B1,” “,C1) kết quả tương tự như gộp bằng “toán tử &”

Cách 3: Trường hợp cần xuống dòng khi gộp nhiều ô có thể thêm CHAR(10) chính là xuống dòng (như hình).

Trường hợp cần copy nội dung thì chuột phải rồi chọn “Paste as values” để paste kết quả chứ ko paste công thức.