Căn lề, giãn dòng trong word

Căn lề trong word

Tại trang chủ word chọn Layout > Page Setup. Màn hình xuất hiện hộp thoại Page Setup. Tại Tab Margin các bạn có thể lựa chọn khoảng cách các lề mong muốn (Top, Bottom, Left, Right). Orientation là để giấy ngang hoặc dọc.

Màn hình Page Setup trong Word

Tại Tab Paper các bạn có thể chọn khổ giấy phù hợp với băn bản đang soạn thảo gồm các khổ giấy A4, A3, Legal, Letter…

Màn hình Page Setup trong Word

Giãn dòng trong Word

Để giãn dòng trong word chúng ta lựa chọn như sau: Home > Paragraph. Lúc này tại hộp thoại Paragraph Tab Indents and Spacing xem tại phần Spacing. Before, After là khoản cách của đoạn văn; Line Spacing là khoảng cách của dòng. Như tôi thường chọn cách đoạn là 0 pt và cách dongf là 1,3 pt

Lưu ý khi giãn dòng

Trước khi giãn dòng cần bôi đen đoạn văn tương ứng. Khoảng cách giãn dòng lý tường thường từ 1,1 đến 1,5