Tạo list kênh IPTV m3u

List kênh IPTV là gì?

IPTV là một hình thức xem TV trên đường truyền mạng. Theo đó, để có thể xem IPTV ta cần có list nguồn phát, sau đó sử dụng các phần mềm IPTV hoặc Kodi để xem các kênh TV qua list này.

Tạo list IPTV như thế nào?

Trước tiên, các bác vào trang textuploader.com, pastebin.com…hoặc sử dụng Notepad++. Sau đó, tạo một post mới khi đó một khung soạn thảo hiện ra thì nhập đoạn text có cú pháp như sau:

#EXTM3U
#EXTINF:A tvg-id=”B” tvg-name=”C” tvg-logo=”D” group-title=”E”,F
G
Trong đó:
– A là số thứ tự kênh, có thể để bất kỳ
– B là ID kênh, giúp hiển thị EPG nếu app có hỗ trợ EPG (Tham khảo: http://onetv.click/)
– C là tên kênh
– D là link logo kênh
– E là tên nhóm kênh
– F là tên kênh sẽ được hiển thị trên phần mềm
– G là link của kênh đó
– Giữa các thành phần trên nên để một khoảng trắng để dễ theo dõi và chỉnh sửa.

Ví dụ:
#EXTM3U url-tvg=”http://gg.gg/epgviet” tvg-shift=0 m3uautoload=1
#EXTINF:0 tvg-id=”discoveryhd” group-title=”QUỐC TẾ” tvg-logo = “http://onetv.click/logo/discoveryhd.jpg”, Discovery Channel
https:/…./chunklist_b5000000.m3u8
#EXTVLCOPT:http-user-agent=”hockhon”

Có thể sử dụng VLC Player để Save list IPTV nếu đã có sẵn list dưới dạng file *.m3u hoặc *.m3u8

Tạo lịch phát sóng EPG

EPG hiển thị lịch phát sóng chương trình TV để hiển thị trên IPTV. Để tạo EPG thực hiện tại dòng đầu tiên của list IPTV: #EXTM3U url-tvg=“liên kết EPG”

Check list IPTV

Để kiểm tra list IPTV tự động có thẻ thực hiện như sau: Truy cập https://borpas.info/iptvplayer tải ứng dụng IP-TV Player, chọn chức năng Channel surfing. Sau đó Soft sẽ chạy từng kênh IPTV để biết kênh còn hoạt động hay không.