Lưu ảnh blogger không giới hạn

Vấn đề ảnh lưu trên website là một trong những vấn đề đau đầu với Webmaster. Tuy nhiên, có một giải pháp tiết kiệm dung lượng lưu trữ cũng như băng thông cho các bạn là dùng blogger (blogspot). Để làm điều này các bạn thực hiện như sau:

Tạo blogspot tại trang Blogger

Truy cập trang https://www.blogger.com/ và tạo một blog. Sau khi tạo xong trang sẽ có dạng https://tenblog.blogspot.com. Sau khi xong bước này các bạn truy cập để tạo bài viết như bình thường. Vào phần tạo bài viết các bạn chọn phần đính kèm ảnh như hình để up ảnh lên.

Cách lấy link ảnh trên blogger

Sau khi tải ảnh lên các bạn chuột phải chọn “sao chép địa chỉ hình ảnh” và sẽ được link ảnh như sau: https://lh3.googleusercontent.com/…/h120/KQ_DMCA.JPG

Để lấy ảnh gốc các bạn sửa phần “h120” thành “s0” và link như sau:
https://lh3.googleusercontent.com/…/s0/KQ_DMCA.JPG

Một số tùy biến về hình ảnh

– Thiết lập hình ảnh ở độ phân giải tối đa: Chỉnh “s0” thành “s2650”
– Thêm viền: Chỉnh “s0” thành “s0-b10” sẽ nhận được viền 10px. Tối đa là b50
– Tải ảnh: Chỉnh “s0” thành “s0-d” để tải ảnh
– Đặt độ rộng tùy chỉnh: Chỉnh “s0” thành “w180” để ảnh có chiều rộng tối đa 180px
– Đặt độ cao tùy chỉnh: Chỉnh “s0” thành “h180” để ảnh có chiều cao tối đa 180px
– Đặt độ cao và độ rộng: Chỉnh “s0” thành “s0-w180-h180” để có chiều rộng và cao tối đa 180px