Thay đổi nhanh font chữ trong PowerPoint

Đổi font nhanh trên PowerPoint

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục Home >Replace > Replace Fonts như hình bên dưới

Tại mục Replace Font chọn font cũ của Slide và font cần thay đổi sau đó chọn Replace

Thống nhất font trên PowerPoint

Bước 1: Chọn View > Slide Master

Tại mục này chọn Font. Sau đó chọn font mong muốn cho toàn bộ slide PowerPoint

Sau khi hoàn thành chọn Close Master View để áp dụng