Adguard DNS là gì? Cách chặn quảng cáo DNS?

Adguard DNS là gì?

DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền. Hiểu đơn giản DNS như là notebook mà trình duyệt và ứng dụng sử dụng để dịch tên miền sang địa chỉ IP có thể hiểu được.

Adguard DNS là gì?

AdGuard DNS là DNS miễn phí để chặn quảng cáo và chặn theo dõi người dùng. Theo đó, bạn có thể sử dụng Adguard DNS để thay thế cho DNS đang sử dụng (hoặc chưa sử dụng)

Cách thức hoạt động của Adguard DNS: Khi sử dụng Adguard DNS, trình duyệt và ứng dụng sẽ gửi yêu cầu qua máy chủ Adguard. Nếu yêu cầu đén server quảng cáo thì Adguard sẽ chặn và không phản hồi vì Adguard sẽ list các danh sách tên miền quảng cáo, theo dõi, gian lận và được cập nhật thường xuyên.

Adguard cung cấp nhiều chế độ DNS gồm:
AdGuard DNS thông thường: lọc quảng cáo, web độc hại, lừa đảo và các trang theo dõi.
AdGuard DNS gia đình: giống như AdGuard DNS thông thường nhưng còn lọc thêm website nội dung 18+.
AdGuard DNS không chặn quảng cáo: DNS nhưng không lọc gì.

Cài đặt Adguard DNS cho Android

Bước 1: Truy cập Setting (cài đặt) và tìm Private DNS (DNS riêng)
Bước 2: Thay đổi DNS theo các link sau và lưu lại.
dns.adguard.com: AdGuard DNS thông thường chặn quảng cáo
dns-unfiltered.adguard.com: Chỉ thay đổi DNS (không chặn quảng cáo)
dns-family.adguard.com: AdGuard DNS gia đình chặn quảng cáo và nội dung 18+

Cài đặt AdGuard DNS trên Windows

Bước 1: Truy cấp Control Panel > Netword and Sharing Center > Connections chọn mạng và chọn Properties.

Bước 2: Chọn mục Internet Procol Version 4 (TCP/IPv4)Internet Procol Version 6 (TCP/IPv6) và nhập như sau và lưu lại để tận hưởng thành quả.

Internet Procol Version 4 (TCP/IPv4)

AdGuard DNS thông thường

 • 94.140.14.14
 • 94.140.15.15

AdGuard DNS nhưng không lọc gì cả

 • 94.140.14.140
 • 94.140.14.141

AdGuard DNS gia đình

 • 94.140.14.15
 • 94.140.15.16

Internet Procol Version 6 (TCP/IPv6)

AdGuard DNS thông thường

 • 2a10:50c0::ad1:ff
 • 2a10:50c0::ad2:ff

AdGuard DNS nhưng không lọc gì cả

 • 2a10:50c0::1:ff
 • 2a10:50c0::2:ff

AdGuard DNS gia đình

 • 2a10:50c0::bad1:ff
 • 2a10:50c0::bad2:ff

Ưu và nhược điểm Adguard DNS

Ưu điểm của Adguard DNS
– Không cần cài thêm phần mềm nào khác
– AdGuard DNS hoàn toàn miễn phí
– Có nhiều chế độ để lựa chọn
– Dùng được trên nhiều thiết bị
– Chặn các website theo dõi người dùng

Nhược điểm của Adguard DNS
– Không thể chặn tất cả quảng cáo
– Để lại một số khoảng trống trên website
– Chỉ có thể sử dụng một loại DNS một thời điểm

Câu hỏi thường gặp

Adguard DNS có miễn phí không?

Cách cài đặt Adguard DNS tương đối phức tạp, do vậy, thường người dùng miễn phí mới cái ứng dụng này. Các trường hợp khác thường dùng bản Premium để có nhiều tính năng hơn.

Adguard DNS sử dụng là Port nào?

Adguard DNS sẽ sử dụng port 53. Do vậy, nếu bạn dùng cổng này vào việc khác hãy chuyển sang port 5353 để thay thế.