Tách nền trong suốt cho hình ảnh con dấu đơn vị

Khi sử dụng các phần mềm chữ ký số như vSign của chính phủ tại địa chỉ ca.gov.vn, tổ chức sử dụng sẽ phải tạo mẫu chữ ký số. Tuy nhiên, khi số hóa hình ảnh con dấu sẽ hơi khó khăn vì có màu của giấy. Trong bài viết này, Học Khôn sẽ hướng dẫn cách thức tách nền trong suốt cho con dấu này.

Cách thức ký và đóng dấu

Theo quy định về thể thức của chữ ký số đơn vị tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản có vị trí trùm lên khoảng 1/3 chữ ký của người có thẩm quyền về phía bên trái;  có hình ảnh là dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng (.png) (như hình dưới).

Tách nền trong suốt cho con dấu và chữ ký

Sau đó, để tạo hình ảnh con dấu và chữ ký đẹp ta cần có file png với nền trong suốt. Tuy nhiên, trên thực tế thường ảnh scan hoặc chụp thường có nền trắng (của giấy). Vậy phải làm như thế nào? Nếu bạn biết sử dụng photoshop thì đây hẳn là điều dễ dàng nhưng trên thực tế không hẳn ai cũng biết điều này. Trong bài viết này, Học Không hướng dẫn bạn sử dụng PhotoFiltre để tách nền. Cách thức xử lý như sau:

Bước 1: Tài phần mềm tại đây. Sau đó giải nén và chạy file PhotoFiltre.exe
Bước 2: Mở hình ảnh bằng PhotoFiltre sau đó chọn Transparent Color và bấm OK. Transparent Color sẽ tự động chọn tất cả các vùng có màu đồng nhất trên nền ảnh và sau đó loại bỏ nó ra khỏi bức ảnh.
Bước 3: Chọn File > Save As rồi chọn PNG (*.png) để lưu ảnh

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tạo chữ ký số đẹp với vSign PDF

Bước 1: Mở vSignpdf chọn Chức năng > Cấu hình
Bước 2: Tại Cấu hình hệ thống > Mẫu chữ ký sau đó bấm vào hình ảnh như mũi tên rồi tải file png vừa tạo lên. File này sẽ gồm cả dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị.

Lưu ý: Không lưu dạng JPG hoặc JPEG vì như vậy nền trong suốt sẽ biến mất