NAT trên Router cho tổng đài IP Grandstream UCM6202 nghe gọi từ xa

Cách thức cấu hình tổng đài IP Grandstream UCM6202 và NAT tại router Draytek Vigor 2925 để có thể nghe gọi từ xa. Trong bài viết này hockhon.com sử dụng Router Draytek 2925 để cẩu hình kèm theo tổng đài UCM6202 trong đó có IP tĩnh tại Router để nhận tín hiệu cuộc gọi và các máy lẻ từ xa

Mở Port Router Draytek Vigor 2925

Truy cập trang quản lý của router Draytek Vigor 2925 với địa chỉ thường là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1 và chọn NAT > Open Port và cấu hình như ảnh sau:

NAT trên Router Draytek Vigor 2925
NAT trên Router Draytek Vigor 2925
ProtocolStart PortEnd Port
UDP50605080
UDP1000020000
TCP80898089

Sau khi NAT như trên tổng đài đã có thể kết nối các máy nhánh với các IP động để nghe gọi từ xa. Đặc biệt khi sử dụng kiểu kết nối này sẽ ổn định hơn nhiều so với sử dụng VPN

Cấu hình trên tổng đài IP Grandstream UCM6202

Cấu hình NAT trên UCM6202 như sau:

NAT tổng đài IP Grandstream UCM6202
NAT tổng đài IP Grandstream UCM6202

Sau đó tổng đài UCM 6202 có thể cấu hình bình thường như trong mạng nội bộ trong đó Domain để kết nối chính là địa chỉ IP tĩnh kết nối với tổng đài