Microsoft Store cho Win 10 LTSC

Đối với các bạn dùng win 10 bản LTSC hay win 10 Enterprise sẽ không có Microsoft Store. Hiện tại, trên Store có một số phần mềm khá hay. Do vậy, nếu muốn cài các phần mềm này các bạn sẽ phải cài Microsoft Store trước. Cách thức cài như thế nào sẽ được hướng dẫn trong bài viết sau đây.

Windows Enterprise LTSC là gì?

Win 10 Enterprise LTSC viết tắt của Long Term Servicing Channel có nghĩa là “phục vụ dài hạn”. Đây là phiên bản đề cao tính ổn định, bảo mật và gọn nhẹ. Ngoài ra cũng đã lược bỏ hết các ứng ựng như Edge, Cortana và Microsoft Store. Với bản này, win sẽ chỉ nhận các cập nhật quan trọng về bảo mật mà không được cập nhật các tính năng mới như các bản khác

Thêm Microsoft Store cho Win 10 Enterprise LTSC

Hiện tại, không có cách cài chính thông đối với Microsoft Store, do vậy các bạn có thể cài theo bản phát triển trên GitHub theo link này

Nếu bạn không muốn cài App Installer / Purchase App / Xbox, hãy xóa từng nhóm ứng dụng trước khi chạy để cài đặt. Tuy nhiên, nếu bạn định cài đặt trò chơi hoặc bất kỳ ứng dụng nào có tùy chọn mua hàng, bạn nên cài tất cả mọi thứ theo mặc định. Nếu Microsoft Store vẫn không hoạt động, hãy khởi động lại máy. Trường hợp khơi động lại vẫn chưa được, hãy mở dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên và chạy lệnh sau, sau đó khởi động lại một lần nữa.

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command “& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + ‘\AppxManifest.xml’ ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}”

Sau khi cài đặt hoàn tất, các bạn có thể truy cập Microsoft Store để làm việc. Chúc các bạn thành công