Remote Desktop – Điều khiển máy tính từ xa

Remote Desktop là gì?

Remote Desktop là một trong các tính năng của windows để điều khiển máy tính từ xa tương tự như các phần mềm teamview, ultraview, anydesk…Nếu kết hợp với Wake On Lan các bạn có thể ngồi nhà làm việc và sử dụng máy công ty một cách bình thường.

Cách thức bật Remote Desktop

Đối với Windows 10

Thiết lập PC để sử dụng Remote Desktop

1. Truy cập Start  Settings  System About tại phần Device Specifications các bạn nhìn thấy phần Device name. Hãy nhớ thông tin này, các bạn sẽ cần dùng sau này

2. Truy cập Start  > Settings  > System > Remote Desktop, chọn Enable Remote Desktop để bật tính năng Remote Desktop

Các thông tin cần ghi nhớ:

Tên thiết bị: Tên máy tính hoặc địa chỉ IP của máy

ID: Tài khoản admin của máy

Password: Mật khẩu tài khoản admin

Remote Desktop win 10

Sử dụng máy tính để kết nối với Remote Desktop

1. Trên PC chạy win 10 trong mạng LAN: Start > Remote Desktop sau đó chọn máy tính kết nối từ xa. Nhập tên PC cần kết nối sau đó chọn kết nối và nhập ID, mật khẩu máy để kết nối

2. Trên thiết bị Windows, Android hoặc iOS của bạn: Mở ứng dụng Máy tính Từ xa (có sẵn miễn phí từ Microsoft Store, Google Play và Mac App Store) và thêm tên PC bạn muốn kết nối. Chọn tên PC từ xa mà bạn đã thêm, sau đó đợi kết nối hoàn tất.

Remote Desktop Android App

Remote Desktop từ mạng bên ngoài (mạng khác)

Khi hai máy tính dùng mạng khác nhau thì phải dùng Remote Desktop như thế nào? Nhu cầu này áp dụng với nhiều trường hợp khi làm việc ở nhà và máy công ty. Trường hợp này có 2 cách để thực hiện các bạn có thể làm như sau:

Cách 1: Sử dụng VPN. Đối với các trường hợp sử dụng Router mạng có tính năng kết nối VPN các bạn có thể sử dụng tính năng VPN để kết nối máy tính một cách bình thường.

Cách 2: Đối với các trường hợp không có điều kiện dùng VPN có thể sử dụng bằng cách mở TCP port 3389 của router.

Sau khi mở port như trên, để remote desktop tại phần địa chỉ IP của máy tính bị remote các bạn gõ IP Wan của mạng (địa chỉ IP trên router của mạng) và kết nối tương tự trường hợp mạng nội bộ.

Lưu ý: Bạn cũng nên đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính mà bạn đang cố gắng truy cập để tránh trường hợp mất điện sẽ thay đổi IP (với trường hợp Router cấp IP)