POP và IMAP là gì?

 • IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol có nghĩa là giao thức truy cập tin nhắn internet
 • POP là viết tắt của Post Office Protocol: Giao thức bưu điện
 • Cả hai giao thức đều là giao thức email. Chúng cho phép người dùng đọc các email cục bộ bằng một ứng dụng trung gian như Outlook

Cách thức hoạt động của POP, IMAP

POP hoạt động bằng cách thức như sau: Kết nối đến server – Nhận toàn bộ mail – Lưu cục bộ như mail mới – Xóa mail trong server.

Ưu điểm của POP

 • POP tuân theo một ý tưởng đơn giản là chỉ một máy khách yêu cầu truy cập mail trên server và việc lưu trữ mail cục bộ là tốt nhất.
 • Mail được lưu cục bộ, tức luôn có thể truy cập ngay cả khi không có kết nối Internet.
 • Kết nối Internet chỉ dùng để gửi và nhận mail.
 • Tiết kiệm không gian lưu trữ trên server.
 • Được lựa chọn để lại bản sao mail trên server.
 • Hợp nhất nhiều tài khoản email và nhiều server vào một hộp thư đến.

Khi nào nên chọn giao thức POP

 • Bạn muốn truy cập mail chỉ từ một thiết bị.
 • Bạn cần truy cập email thường xuyên dù có kết nối Internet hay không.
 • Không gian lưu trữ trên server hạn chế.

IMAP hoạt động theo cách thức như sau: Kết nối đến server – Lấy nội dung được yêu cầu từ người dùng và lưu đệm cục bộ, tổng kết mail hay nội dung của những mail được lựa chọn kỹ càng -Xử lý các biên tập từ người dùng

Ưu điểm của IMAP

 • IMAP được tao ra để cho phép người dùng truy cập từ xa email lưu trữ trên một server.
 • Cho phép nhiều máy khách hay người dùng quản lý cùng một hộp thư đến.
 • Vì vậy, khi đăng nhập máy tính công ty, cá nhân, thiết bị di động sẽ luôn thấy cùng email và cấu trúc thư mục do chúng được lưu trên server và tất cả những thay đổi bạn tạo ra với các bản sao cục bộ ngay lập tức được đồng bộ với server.
 • Xem nhanh hơn khi chỉ có các tiêu đề mail được tải về đến khi nội dung được yêu cầu rõ ràng.
 • Mail được dự phòng tự động trên server.
 • Tiết kiệm không gian lưu trữ cục bộ. Vẫn cho phép lưu mail cục bộ.

Khi nào nên chọn giao thức IMAP

 • Bạn muốn truy cập email từ nhiều thiết bị khác nhau.
 • Bạn có một kết nối Internet thường xuyên và tin cậy.
 • Bạn muốn xem nhanh các email mới hoặc những email trên server.
 • Không gian lưu trữ cục bộ hạn chế. Bạn lo lắng về vấn đề dự phòng dữ liệu.

Was this helpful?

0 / 0