Rtsp Camera

RTSP là gì?

RTSP viết đầy đủ là Real Time Streaming Protocol có nghĩa là giao thức truyền phát thời giang thực. Đây là một giao thức cung cấp khung để truyền dữ liệu phương tiện theo thời gian thực ở cấp ứng dụng. Nó truyền dữ liệu thời gian thực từ đa phương tiện sang thiết bị đầu cuối bằng cách giao tiếp trực tiếp với máy chủ truyền dữ liệu. Giao thức tập trung vào việc kết nối và kiểm soát các phiên phân phối dữ liệu trên các dòng đồng bộ hóa thời gian cho phương tiện liên tục như video và âm thanh. Tóm lại, giao thức truyền phát thời gian thực hoạt động như một điều khiển từ xa mạng cho các tệp phương tiện thời gian thực và máy chủ đa phương tiện.

RTSP Camera cơ bản

RTSP Tapo C200

For a 1080P (1920*1080) stream1: rtsp://username:password@IP Address:554/stream1

For a 360P (640*360) stream2: rtsp://username:password@IP Address:554/stream2

RTSP Yoosee

rtsp://username:password@IP Address:554/onvif1

RTSP CareCame YH200

rtsp://username:password@IP Address:8554/profile0

Ứng dụng xem RTSP có thể dùng VCL Player. Trước khi sử dụng xem RTSP tham khảo bài viết cách mở port router