Khôi phục Menu chuột phải trên windows 11

Tại Windows 11, Menu chuột phải được thay đổi nhỏ gọn và dựa trên thiết kế mới. Tuy nhiên, với đa số người dùng windows cũ thì việc hiẻn thị mới này gây khó khăn trong quá trình sử dụng.

Bạn có thể chọn “Show more options” hoặc nhân Shift+F10 để về menu cũ nhưng đây không phải là cách hay. Vậy để khôi phục menu chuột phải cũ thì thực hiện như thế nào?

Cách khôi phục Menu chuột phải (giống windows 10 trong windows 11)
Bước 1: Chuột phải vào Start chọn Terminal, giao diện Windows PowerShell hiện ra.
Bước 2: Copy lệnh sau và bấm Enter “reg.exe add “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32” /f /ve
Bước 3: Restart lại máy hoặc Sign Out tài khoản để xem kết quả. Sau đó bạn sẽ thấy Menu chuột phải đã khôi phục lại như cũ

Khôi phục lại Menu chuột phải của Windows 11: Trường hợp đổi ý không muốn khôi phục theo dạng windows 10 các bạn thực hiện các bước như trên. Tại bước 2 gõ lệnh “reg.exe delete “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}” /f” . Sau đó restart máy hoặc Out tài khoản để xem kết quả.