Mẹo sử dụng gmail để gửi thư

Bạn thêm dấu chấm vào gmail sẽ tạo ra một email alias, khỏi phải đăng ký mail mới. Ví dụ email gốc là daylamailgoc@gmail.com thì có thể dùng:
d.aylamailgoc@gmail.com
da.ylamailgoc@gmail.com
day.lamailgoc@gmail.com
dayl.amailgoc@gmail.com
d.a.ylamailgoc@gmail.com
d.ay.lamailgoc@gmail.com
….
Như này sẽ tạo được vô số email với một gmail duy nhất
….
hoặc một cách khác là:
daylamailgoc+mot@gmail.com
daylamailgoc+hai@gmail.com
daylamailgoc+ba@gmail.com
daylamailgoc+mottram@gmail.com

Cách này có thể tận dụng đăng ký newsletter, tài khoản website để track được thằng nào spam/bán thông tin của mình. Ví dụ bạn dùng: daylamailgoc+momo@gmail.com để đăng ký Momo mà hôm sau thấy mail vay tiền từ một công ty khác gửi về+momo là biết ai spam rồi nhé!