Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần resize nhiều file ảnh để giảm dung lượng ảnh. Vậy phải làm sao để resize ảnh hàng loạt. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Resize ảnh hàng loạt bằng photoshop như sau:

Bước 1: Để tất cả các file ảnh cần resize trong cùng 1 thư mục. Mở photoshop và mở ảnh bất kì trong thư mục vừa tạo (nên copy ra 1 ảnh để làm mẫu vì sau này photoshop sẽ resize hàng loạt nên file mẫu này sẽ bị resize 2 lần) > Tại photoshop chọn Window và chọn Actions hoặc nhấn Alt + F9 > Tạo Create New Action bằng cách nhấn vào biểu tượng icon dấu cộng > Ghi tên hành động của bạn để dễ nhớ sau này > Chọn Record > Chọn Image và chọn Image Size hoặc nhấn Alt + Ctrl + I > Chọn kích thước ảnh mà các bạn muốn thay đổi > Ctrl + S để lưu file > Tắt chức năng Record

Bước 2: Resize ảnh hàng loạt bằng cách vào File > Automate > Batch > Chọn Choose sau đó chọn tới folder chứa ảnh mà muốn thay đổi kích thước > Chọn OK.

Was this helpful?

0 / 0