Gỡ bỏ AMP khỏi website

AMP là gì?

AMP Project (Accelerated Mobile Pages) là trang dành cho thiết bị di động. Theo đó, khi sử dụng AMP, website sẽ được lưu trên phiên bản AMP của google và load trang gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, trong một số trường hợp giao diện AMP tương đối nghèo nàn không phù hợp với nhiều website. Khi đó, việc gỡ bỏ AMP là cần thiết. Tuy nhiên, hậu quả để lại là nhiều trang 404 dang tenwebsite.com/bai-viet/amp

Cách gỡ AMP có ảnh hưởng tới thứ hạng?

Theo như John Mu việc gỡ AMP hoàn toàn không ảnh hưởng tới thứ hạng. Tuy nhiên, cần chắc chắn rằng trang được điều hướng một cách hợp lý. Sau đây sẽ là hướng dẫn cụ thể để loại bỏ AMP

Gỡ bỏ AMP và Redirect

Để gỡ bỏ AMP và Redirect nội dung các bạn có thể thực hiện bằng file .htaccess hoặc Plugin Redirection.

1. Với htaccess chèn như sau


# Redirect AMP URLs to non-AMP URLs
RewriteRule (.*)/AMP$ $1 [NC,R=301,L]

Code này sẽ giúp Redirect các trang dạng tenwebsite.com/bai-viet/amp về tenwebsite.com/bai-viet/

2. Sử dụng Plugin Redirection sau đó đặt như sau:

Source URL: /(.*)\/amp

Target URL: https://yourdomain.com/$1

Chọn mục Regex và Add Redirect

Ngoài ra còn có nhiều Plugin Redirect khác như Yoast Seo (bản Pre)…Tuy nhiên, chỉ với hai cách trên là các bạn có thể thực hiện được một cách đơn giản rồi.