Hướng dẫn đăng ký ChatGPT tại Việt Nam

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ dựa trên GPT (Generative Pre-training Transformer) được huấn luyện bởi OpenAI. Nó là một mô hình học sâu có thể dự đoán các ký tự, từ hoặc cả câu tiếp theo trong một đoạn văn bản. ChatGPT được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như tạo ra nội dung tự động, trả lời câu hỏi tự động, tạo ra đoạn hội thoại và nhiều hơn nữa.

Cách đăng ký ChatGPT tại Việt Nam

Để sử dụng ChatGPT tại Việt Nam, bạn cần đăng ký tài khoản trên trang web của OpenAI. Bước đăng ký như sau:

  1. Truy cập trang web của OpenAI tại https://openai.com/
  2. Nhấp vào nút “Sign Up” ở góc trên bên phải của trang web.
  3. Điền vào thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và mật khẩu.
  4. Xác nhận địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận mà bạn nhận được từ OpenAI sau khi đăng ký.
  5. Sau khi xác nhận địa chỉ email, bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý tài khoản của bạn. Bước tiếp này sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để xác nhận tài khoản

Hiện tại, ChatGPT chưa được cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đăng ký chúng ta có thể làm như sau:
– Truy cập VPN nước ngoài (USA) có thể sử dụng https://www.vpnbook.com/freevpn hoặc TouchVPN
– Sau khi hoàn thành bước đăng ký tài khoản, đến bước xác nhận số điện thoại. Vào https://www.smspool.net/ và nạp 1$ (cần thẻ VISA thanh toán quốc tế) để mua số điện thoại lấy SMS xác nhận tài khoản. Sau đó, nhập số điện thoại mua và xác nhận OTP theo trên trang. Trường hợp truy cập trang openai.com bị chặn thì F12 và làm như sau:

ChatGPT hoạt động như thế nào?

Tài khoản ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó hoạt động bằng cách nhận vào một câu hoặc một đoạn văn bản và trả lời một câu hoặc một đoạn văn bản tương tự. Tất cả các trả lời được tạo ra bằng cách sử dụng AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn.

Một số ví dụ