Tách dấu và chữ ký

Trong bài viết này Học Khôn sẽ hướng dẫn các bạn cách tách dấu và chữ ký trong một số trường hợp như: tạo chữ ký số hoặc tạo mẫu dấu để thực hiện khắc dấu mà không có con dấu có nền trong suốt có sẵn.

Tách con dấu trong Photoshop

Bước 1: Mở photoshop và hình dấu, chữ ký. Chọn Crop tool (C) để chọn vùng có dấu và chữ ký.

Bước 2: Click chuột vào Magic wand tool (w), chọn điểm màu con dấu. Sau đó chuột phải chọn Similar, tiếp theo Ctrl + J để nhân đôi Layers và xóa Layers gốc là được file hoàn chỉnh.

Xem thêm: Tách nền trong suốt cho hình ảnh con dấu đơn vị

Tách chữ ký trong Photoshop

Bước 1: Bạn mở file ảnh cần tách chữ ký rồi vào Image > Adjustments > Threshold để Threshold Level là 128 rồi chọn OK

Bước 2: Vào File chọn New chọn Tạo file mới có cùng kích thước với file ảnh bạn đang mở. Sau đó, chọn giá trị Background Contents: Transparent tạo tab mới

Bước 3: Vào tab chữ ký ban đầu, chọn Brush Tool (bên tay trái). Sau đó vào Edit > Define Brush Preset. Sau khi hiện ra cửa sổ Brush Name chọn OK

Bước 4: Chuyển qua Tab mới chọn màu tại tab bên phải rồi bấm vào chữ ký là okie