Tích hợp reCaptcha cho Contact form

Contact Form là gì?

Contact Form là một trong những form liên hệ khi sử dụng website WordPress. Tuy nhiên, khi sử dụng contact form chúng ta có thể bị spam bằng bot để gửi các thông tin mã độc theo mail. Vậy làm cách nào để xác thực người có nhu cầu thực sự??

reCAPTCHA là gì? Recaptcha là một trong những dịch vụ xác thực của Google trong đó có thể xác thực được người dùng hay bot đang hoạt động trên website của bạn.

Tích hợp reCAPTCHA vào Contact Form

Bước 1: Cài đặt Google Authenticator và tạo key tại địa chỉ https://www.google.com/recaptcha/admin#list theo hướng dẫn tại bài viết xác thực hai lớp

Bước 2: Tại trang quản trị WordPress truy cập Contact > Integration và chọn như sau:

Truy cập theo trang recaptcha ở bước 1 và lấy Site KeySecret Key dán vào Integration sau đó sẽ có thông báo reCAPTCHA is active on this site thì việc cài đặt là thành công. Sau đó, kiểm tra lại form liên hệ đã được xác thực bằng reCAPTCHA chưa nhé!