Cách lấy ảnh ngoài làm Featured Image (Thumbnail)

Featured Image (Thumbnail) là gì?

Featured Image (Thumbnail) tiếng anh có nghĩa là “hình nhỏ” là một trong những ảnh đại diện của bài viết trên website khi các bạn post link lên facebook hoặc ảnh bài viết khi vào trang chủ của website. Tại wordpress còn gọi là featured image

Ví dụ về Thumbnail khi đăng bài trên Facebook
Ví dụ về Thumbnail khi đăng bài trên Facebook

Featured Image (Thumbnail) trong WordPress: Đối với các bạn sử dụng WordPress, ảnh Thumbnail thường là ảnh được up lên hosting. Tuy nhiên, wordpress có một vấn đề là khi up ảnh thường bị resize ra nhiều kích cỡ. Vì vậy, nếu muốn dùng ảnh ngoài dùng làm thumbnail thì làm như thế nào? Trong bài này Học Khôn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thumbnail sử dụng link ảnh bên ngoài.

Cách tạo thumbnail sử dụng link ảnh bên ngoài

Để sử dụng thumbnail dùng ảnh ngoài ta có nhiều cách đó là tự code hoặc sử dụng plugin cho WordPress.

Cách 1: Dùng code để thay thế hàm the_post_thumbnail() của wordpress bằng link ảnh đầu tiên trong bài viết bằng cách chèn đoạn code sau vào functions.php

function get_first_image() {
global $post, $posts;
$first_img = ”;
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all(‘/\’”[\’”].*>/i’, $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches[1][0];
if(empty($first_img)) {
$first_img = “/path/to/default.png”;
}
return $first_img;
}

Sau khi chèn xong, chúng ta tìm trong theme phần the_post_thumbnail() và thay thế bằng đoạn code sau:

[html]
<img src=”<?php echo get_first_image(); ?>” alt=”<?php the_title(); ?>” />
[html]

Phần thay thế thường là tại phần nội dung bài viết là file single.php hoặc các file khác tùy theme mà các bản sử dụng.

Cách 2: Dùng plugin Featured Image from URL (FIFU). Hiện tại Học Khôn đang dùng plugin này để chọn Featured Image (Thumbnail) link ngoài. Các bạn có thể tham khảo nếu không biết code nhé!